Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska