Odpowiedź Ministra Infrastruktury na interpelację Posła Tomasza Olichwera w spr. projektu ustawy o inwest. w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy