Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na interpelację Posła Krzysztofa Paszyka