Odp. Ministra Infrastruktury na interpelację Posła T. Szymańskiego w spr.projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy