Odbiór odpadów komunalnych od osób poddanych kwarantannie na terenie Gminy Legnica