Ocena realizacji Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD