OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego w Gminie Głogów