Obostrzenia covidowe mniejsze, ale warto zachować ostrożność!