Obniżona taryfa za gaz dla ROD – termin składania wniosków 15 marca 2022r.