Nowy wzór Informacji finansowej (art. 33 ustawy o ROD) już w programie DGCS PZD System