Niepewna przyszłość ogrodów działkowych w Legnicy.