Narada Prezesów i Dyrektorów Biur Okręgów – dzień I