Najważniejsze zadania Związku i Okręgowych Zarządów PZD w bieżącym roku