Ministerstwo Zdrowia uchyla się od wyjaśnień w sprawie walnych zebrań