Ministerstwo przyznało rację PZD – ROD zwolnione ze składki zdrowotnej