Minister Rozwoju odpowiada PZD w sprawie rozwoju ROD