Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada PZD w sprawie rozwoju ROD