KZ PZD zajął stanowisko w sprawie podwójnych opłat za wywóz śmieci z terenów ROD