Krajowy Zarząd liberalizuje rygory działania ROD i struktur Związku