Krajowa Rada PZD pisze do Marszałków Województw i Przewodniczących Sejmików Wojewódzkich w spr. rozwoju ROD