Komunikat z Narady Dyrektorów Biur Okręgów PZD – 29.04.2024