Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych w sprawie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2024 roku.