KOMUNIKAT w sprawie sprawozdań finansowych ROD za 2020 i preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.