KOMUNIKAT w sprawie przesunięcia terminów odbycia walnych zebrań/konferencji delegatów w 2020r.