Komunikat Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z dn. 14.09.2021 r. w spr. wydłużenia terminu odbycia walnych zebrań/konferencji delegatów w 2021r.