Komunikat KZ PZD w spr. wysokości oprocentowania udzielonych w roku 2022 pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w ROD