Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie oceny funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami komunalnymi