Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 3.12.2020 r. w sprawie respektowania praw działkowców przez Wody Polskie