Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy