Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej”