KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS