KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie Jubileuszu 40-lecia PZD