KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB