KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD