Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r.