KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczeń w korzystaniu z działek i ROD