Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 26.03.2021 r. w spr. likwidacji prawnych ROD lub jego części w latach 2018-2020