KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 25 października 2021 w sprawie „Technicznych wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania rodzinnych