Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 24 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „ROD 40-lecia PZD”