KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD Z DNIA 24.03.2021 R. w zw. z naradą w zakr. spraw Gospodarki Gruntami z udziałem pracowników zatrudnionych w Okręgach