Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w PZD