Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie bezzwrotnych pożyczek z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych