Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. ”ROD 40-Lecia PZD”