Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dn. 8.09.2021 r. w spr. przedłużenia terminu odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021