KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dn. 20.05.2021 r. w spr. możliwości organizacji walnych zebrań (konfer. deleg.) w świetle aktual. restrykcji epidem