Komunikat Krajowego Zarządu PZD z 28.01.2021 r. w spr. wystąpienia do Ministra Klimatu i Środowiska z uwagami i propozycjami do kolejnego projektu