Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie zasad funkcjonowania biur jednostek PZD