Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie szkoleń wstępnych nowych działkowców w ROD w 2020 roku