Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie realizacji Programu Budowy Siedzib