Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie Projektu Grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – 25.08.2023